MERSIHA NOVALIĆ

Direktor Sektora ljudskih resursa

Rođena 1987. godine u Sarajevu. Godine 2008. diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu – Odsjek žurnalistika, te magistrirala na Odsjeku komunikologija. Nakon deset godina radnog iskustva u privatnom i javnom sektoru kao specijalista za komunikacije, s radom u kompaniji Sector Security počinje 2015. godine na poziciji savjetnika predsjednika Uprave, a od septembra 2016. godine je na poziciji direktora Sektora ljudskih resursa.