Naslovna strana  |   Kontakt  |   Latinica  |   Ћирилица  |   English
Sector Security Sector ADS Bodyguard Fileković

Etička linija - prijavi nepravilnost

Integritet je naša snaga!

Prijavu izvršiti putem: www.sectorsecurity.org, odabirom opcije "Etička linija".

***

Etička linija

Sistem "Etička linija" je zaštićeni komunikacijski kanal za prijavu nepravilnosti uočenih unutar kompanije Sector Security.

Ko može koristiti sistem "Etička linija"?

Zaposlenici, dobavljači, poslovni partneri kompanije Sector Security i druge zainteresovane strane mogu putem ovog sistema podnijeti prijavu sumnje na nepravilnost.

Šta može biti prijavljeno putem otvorenog kanala?

 • kršenje internih procedura kompanije
 • nepravilnosti u računovodstvu i finansijama
 • nepravilnosti u nabavkama
 • personalne i nepravilnosti u zapošljavanju
 • nepravilnosti u dodjeli sredstava
 • nanošenje štete kompaniji
 • krađa / pronevjera
 • zloupotreba materijalnih sredstava
 • zloupotreba položaja
 • neprofesionalno ponašanje
 • mobing
 • seksualno uznemiravanje
 • govor mržnje
 • sukob interesa
 • koruptivna radnja
 • ostalo.

Da li je moguće podnijeti anonimnu prijavu?

Kompanija Sector Security postupa sa anonimnim prijavama jednako kao i sa neanonimnim prijavama.

Ko je odgovoran za istragu prijavljene nepravilnosti?

Po prijavama o nepravilnosti postupaju ovlašćene osobe kompanije Sector Security.

Da li je moguće pratiti tok istrage nepravilnosti?

Da, kanal komunikacije između prijavioca i ovlašćene osobe za zastupanje po prijavama nepravilnosti je dvosmjeran. Ovlašćena osoba može prijaviocu postaviti dodatna pitanja relevantna za slučaj, a prijavilac može dodatno informisati ovlašćenu osobu o novim saznanjima koristeći pin kod koji mu sistem dodjeljuje prilikom prijave.

Koliko dugo traje istraga?

U roku od 45 dana od dana prijave, putem sistema "Etička linija", osoba koja je prijavila eventualnu nepravilnost biće informisana o preduzetim mjerama bilo da se radi o anonimnoj ili neanonimnoj prijavi. U slučaju opravdanog produženja roka, prijavilac će biti blagovremeno obavješten.

Upozorenje korisnicima!

Etička linija nije linija hitnih službi, te je nemojte koristiti da prijavljujete događaje koji predstavljaju neposrednu opasnost za život ili imovinu.

Prijave dostavljene putem ovog sistema ne mogu izazvati hitnu reakciju i intervenciju.

Ako Vam je potrebna hitna pomoć, obratite se nadležnim institucijama ili ovlašćenim agencijama i službama.

Svaka zloupotreba sistema prema važećim zakonskim propisima je kažnjiva:

 • izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti
 • kleveta, falsifikovanje, ucjenjivanje, manipulisanje
 • uvredljivi sadržaji.

Više o sistemu prijavljivanja možete pročitati u dokumentu "Pitanja i odgovori", na www.sectorsecurity.org odabirom opcije "Etička linija", ili direktno putem banera koji se nalazi u sklopu ove stranice.

 

Kontakt

Trebate više informacije o našem preduzeću, zainteresovani ste za usluge koje nudimo ili želite saradnju s nama? Kontaktirajte nas već danas...