U „Sector Security“ lični uspjeh neodvojiv od uspjeha kompanije

IMG-374d8bd41473f33d711d49e7ebe10c7a-V (1)

Danas privatna bezbjednost uz policiju i vojsku predstavlja najznačajniji subjekt zaštite građana i njihove imovine te objekata kritične infrastrukture čijim bi se oštećenjem nanijela šteta lokalnoj zajednici ili državi. Sa razvojem privatne bezbjednosti, razvija se i naša kompanija te danas predstavlja najveću domaću kompaniju u BiH koja se bavi poslovima fizičke i tehničke zaštite sa preko 5000 aktivnih klijenata. Pročitajte više na linku ispod:https://banjaluka.net/dragana-kosic-u-sector-security…/