DRAGANA KOSIĆ

Generalni direktor

Rođena 1985. godine u Banjoj Luci gdje je završila osnovnu i srednju školu. Visoku školu unutrašnjih poslova Republike Srpske / Fakultet bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, završila je 2008. godine. 

Nakon završenog fakulteta, kao najbolji student, dobija nagradu te zasniva radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Tokom desetogodišnje karijere, u policiji, radila je na nekoliko pozicija te bila član više radnih grupa za izmjene i dopune zakona na nivou Bosne i Hercegovine.

Zvanje magistra pravnih nauka stiče na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, nakon čega upisuje doktorat na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pravosudni ispit je uspješno položila 19.07.2023. godine. Dobitnica je niza sertifikata iz raznih obuka i seminara na polju profesionalnog usavršavanja u zemlji i inostranstvu.

Autor je monografije te više stručnih i naučnih radova iz oblasti krivičnog prava. Član je Istraživačkog centra Banja Luka, Think/Tank Banja Luka.

Početkom 2018. godine karijeru nastavlja u kompaniji Sector Security, a od 2019. godine obavlja dužnost generalnog direktora.

Dobitnica je Priznanja za najuspješniju ženu u privredi Republike Srpske za 2020. godinu, koje dodjeljuje Privredna komora Republike Srpske.

Po izboru stručnog žirija i glasača Ladies In magazina, izabrana je za Ženu godine 2021. Pored ove nagrade, dobila je i Priznanje za doprinos razvoju biznisa.

Od 2021. godine je članica Savjeta za žensko preduzetništvo Područne privredne komore Banja Luka.