Naš tim

Tajna je u timskom radu

Obećanje visokog nivoa kvaliteta usluga našim klijentima zavisi od stručnosti naših ljudi. Upoznajte našu organizaciju, ekspertize koje posjedujemo i rukovodeći tim kompanije Sector Security. Kompanija broji 1.400 zaposlenih širom BiH, a poslovanje je organizovano u nekoliko specijalizovanih odjeljenja-sektora i takva organizacija rada nam omogućava da se fokusiramo na sticanje novih znanja i vještina te dublje razumijevanje potreba klijenata u svakoj oblasti. Stara je mudrost koja kaže da pojedinac može mnogo, ali tim može sve.

DRAGANA KOSIĆ

Generalni direktor

Rukovodeći tim kompanije pored generalnog direktora čine

ZORAN BRANKOVIĆ

Zamjenik generalnog direktora

RADOMIR BOJIĆ

Direktor Interne kontrole

ŽELJKO ZORIĆ

Direktor Sektora fizičkog obezbjeđenja

NIKOLA BANJAC

Rukovodilac Službe za projektovanje i inženjering

SLABA STRUJA

TANJA LUBURA

Rukovodilac Službe za projektovanje i inženjering 

JAKA STRUJA

VERA KOVAČEVIĆ

Direktor Sektora finansija i računovodstva

PANTELIJA DAVIDOVIĆ

Direktor Sektora nabavke i logistike

MIODRAG VUKOVIĆ

Rukovodilac Službe za ključne klijente i javne nabavke

VLADIMIR BOGDANOVIĆ

Rukovodilac Sektora informacionih tehnologija

U kompaniji Sector Security imamo izuzetno veliki broj koleginica i kolega koji su sa nama od samog osnivanja kompanije, već 24 godine. Njihovo iskustvo i ekspertiza kombinovana sa brojnim novim, mladim timovima čine najbolju formulu za kompletnu uslugu našim klijentima.

ORGANOGRAM