Tehnika

Tehnika

Sector Security godinama razvija inženjersko-tehnički tim koji broji preko 100 zaposlenih. Naš tim inženjera je zadužen za projektovanje i implementaciju projekata visokog i niskog napona za objekte svih veličina. U mogućnosti smo zadovoljiti potrebe naših klijenata u realizaciji projekata elektroinstalacija ‒ od prvog koraka projektovanja do završnih radova instalacije.

Sector Security prati svjetske trendove na tržištu bezbjednosnih sistema, te su neke od usluga u sklopu tehničkog obezbjeđenja:

Tehnički sistemi zaštite / Slaba struja

 • crna Izrada tehničke dokumentacije za sisteme slabe struje: idejni projekat, glavni projekat, izvedbeni projekat, projekat izvedenog stanja
 • crna Izdavanje protokola o ispravnosti i funkcionalnosti tehničkih sistema zaštite
 • crna Izdavanje protokola o ispravnosti i funkcionalnosti vatrodojave
 • crna Sistemi video-nadzora
 • crna Sistemi vatrodojave
 • crna Alarmni sistem protivprovale i protivprepada
 • crna Topovi magle
 • crna Elektronska zaštita artikala
 • crna Perimetarska zaštita sa upotrebom vještačke inteligencije (AI)
 • crna Video-interfonski sistem
 • crna Sistemi kontrole pristupa i evidencije radnog vremena – Card ID, biometrija
 • crna Sistem detekcije gasova, vlažnosti i temperature u objektima
 • crna Sistem evakuacijskog i ambijentalnog ozvučenja
 • crna Strukturna mreža – računarsko-telefonska mreža
 • crna Integrisanje sistema
 • crna Servisi tehničkih sistema zaštite i računarske opreme
 • crna Ispitivanje tehničkih sistema zaštite
 • crna Ugradnja, programiranje, puštanje u rad tehničkih sistema zaštite
 • crna Tehnički pregled uređaja za priređivanje igara na sreću
 • crna Automatika za krilne i klizne kapije, automatske rampe
 • crna Sistemi za kontrolu ulaza i izlaza sa parkinga, automati za naplatu parkinga
 • crna Smart sistemi: Smart city / Smart home
 • crna Isporuka specijalne (bankarske) opreme:
 • - Uređaji za brojanje novca
 • - Detektori lažnih novčanica
 • - Sefovi i trezori sa i bez funkcije odgođenog vremena otvaranja
 • - Visokobezbjednosne brave
 • - Smart sefovi
 • - Sistem zaštite bankomata od napada eksplozivnim sredstvima - gasom

Sistemi iz oblasti energetike / Jaka struja

 • crna Izrada tehničke dokumentacije za sisteme jake struje: idejni projekat, glavni projekat, izvedbeni projekat, projekat izvedenog stanja
 • crna Isporuka i polaganje napojnih kablova
 • crna Isporuka i montaža električne galanterije
 • crna Isporuka i montaža LED rasvjete
 • crna Isporuka i montaža gromobranske i uzemljivačke instalacije
 • crna Proizvodnja, isporuka i montaža elektro-ormara svih dimenzija
 • crna Iznajmljivanje korpe za rad na visini do 22,5 m

Sistemi za besprekidna napajanja

 • crna UPS
 • crna Agregati

Ostale usluge

Business Partnership Offer

Naš prvi, osnovni i jedini zadatak je da se osjećate bezbjedno i zaštićeno u sigurnom bezbjednosnom okruženju.