Društvena odgovornost

Društvena odgovornost

Mi u kompaniji Sector Security radimo sa misijom poboljšanja kvaliteta života te podizanja nivoa bezbjednosti klijenata i društvene zajednice. To postižemo pružanjem inovativnih bezbjednosnih proizvoda i usluga nastojeći da dodatno doprinosimo društvu kroz naše projekte korporativne društvene odgovornosti.

Vjerujemo da svoj uspjeh treba da podijelimo sa zajednicom u kojoj živimo. Kompanija Sector Security je vrlo često donator za one kojima je to najpotrebnije, kao i sponzor kulturnih i sportskih događaja u Bosni i Hercegovini. Kulturu dijeljenja i darivanja gajimo od samih početaka kompanije, a temelje je postavio osnivač ‒ gospodin Slaviša Krunić. Nasljeđe koje je ostavio, kao jedan od najvećih dobročinitelja Bosne i Hercegovine, ostaje dio vrijednosti i misije kompanije na koje je ponosan svaki zaposleni. Tokom 24 godine postojanja, kompanija Sector Security izgradila je program „Sector sigurne budućnosti“ kroz koji je uručivala stipendije mladim učenicima i studentima, finansirala naučne i stručne konferencije, izgrađivala objekte za sve vjerske zajednice, pomagala razna formalna i neformalna udruženja građana širom Bosne i Hercegovine donirajaći sportsku, medicinsku i drugu opremu, podržavajući program pomoći izbjeglim i raseljenim licima. Naša kompanija se pokazala kao jedan od najvećih aktivista prilikom pomoći stanovništvu koje je bilo ugroženo u poplavama 2014. godine. 

Hvala Vam što koristite “Etičku liniju” kompanije Sector Security, posvećenu politici integriteta. Cijenimo Vaše povjerenje i prijateljski pristupamo svakom pozitivnom prijedlogu za unapređenje našeg rada.

Ponosni smo što već preko dvije decenije svoj rad temeljimo na društvenoj odgovornosti, integritetu i profesionalizmu. Sa više od 1.400 zaposlenih širom Bosne i Hercegovine osjećamo odgovornost da svojim djelovanjem pokažemo poštovanje prema klijentima, zaposlenima i građanima u svim zajednicama u kojima poslujemo.

Uvodeći „Etičku liniju“ za prijavljivanje nepravilnosti, omogućili smo zainteresovanim stranama da prijave etičku zabrinutost i dobiju pravovremen odgovor. Sistem „Etička linija“ je eksterni servis kojim upravlja treća profesionalna kompanija koja svim podnosiocima prijave garantuje anonimnost i / ili zaštitu ličnih podataka te nemogućnost brisanja podataka iz prijave.

Kao generalni direktor kompanije Sector Security garantujem da će svaka prijava biti pažljivo analizirana, a naša politika etike i integriteta pravilno sprovedena.
Prijave se mogu izvršiti putem sljedećeg linka: LINK

Dragana Kosić

generalni direktor

Sector Security d.o.o.

SECTOR SIGURNE BUDUĆNOSTI program pomoći koji je izgradila naša kompanija

Etička linija je još jedan od stubova naše društvene odgovornosti koja se proteže duboko do srži same kompanije

Galerija