Projekti

Za 24 godine poslovanja kompanije Sector Security realizovali smo na hiljade značajnih projekata bezbjednosti.

Analitičkim pristupom savremenim bezbjednosnim izazovima, rizicima i prijetnjama, bez obzira na vrijeme i mjesto njihovog nastanka kao i pojavne oblike, obezbjeđujemo našim poslovnim partnerima najpovoljnije uslove za ostvarivanje poslovnih ciljeva. Među velikim brojem korisnika usluga kompanije Sector Security posebno ističemo partnersku saradnju sa klijentima kao što su ministarstva i druge institucije javne bezbjednosti, kompleksni objekti infrastrukture države i gradova ili objekti koji čuvaju podatke visokog stepena tajnosti. S obzirom na to da naša kompanija posjeduje Industrijsku sigurnosnu dozvolu najvišeg stepena tajnosti izdatu od strane Ministarstva bezbjednosti BiH, možemo obezbijediti veoma visok stepen ekspertize u ovoj oblasti. Složeni sistemi koje održavamo su banke širom BiH i druge značajne finansijske institucije, veliki rudnici i industrijski pogoni. Čuvamo farmaceutsku industriju, obrazovne institucije, brojne tržne centre, maloprodajne trgovačke lance, kompanije priređivače igara na sreću, preduzeća za poštanski saobraćaj i mnoge druge. Takođe posjedujemo sve potrebne licence za praćenje specijalnih konvoja i prevoza opasnih materija za tradicionalnu i namjensku industriju, a štitimo i brojne objekte u svojini fizičkih lica, privatne kuće i stanove.

ZNAČAJNIJI PROJEKTI REALIZOVANI TOKOM POSLEDNJE 2 GODINE

"Ovim dokumentom potvrđujemo da Sector Security d.o.o. Banja Luka u proteklih deset godina, za potrebe Nove Banke a.d. Banja Luka kao naručioca usluga, uspješno izvršava Ugovorene obaveze neposrednog fizičkog obezbjeđenja, transporta, prenosa i prevoza novčanih i drugih vrijednih pošiljki, monitoringa alarmnih sistema štićenih objekata i mobilne intervencije na objektima, te ugradnje, servisiranja i održavanja sistema tehničke zaštite."

"The staff of the Sector Security d.o.o. demonstrates outstanding interpersonal skills and ability to handle duties with dedications, attention to details and ease."

"Tokom desetogodišnje saradnje sve ugovorene obaveze Sector Security d.o.o. izvršava na profesionalan i korektan način, te ih rado preporučujemo kao dobrog i pouzdanog partnera."

"Sector Security d.o.o. uspješno izvršava ugovorene obaveze fizičkog obezbjeđenja, transporta vrijednosti, monitoringa i intervencije, ugradnje, servisiranja i održavanja sistema tehničke zaštite."

"Već dugi niz godina sarađujemo sa kompanijom Sector Security d.o.o. koja sve ugovorene obaveze izvršava savjesno i uspješno, te istu preporučujemo kao pouzdanog i dobrog poslovnog partnera."