Godišnji menadžment kompanije Sector Security

Jahorina - godišnji menadžment

Kompanija Sector Security je tokom mjeseca juna na Jahorini održala godišnji menadžment na kojem su analizirani rezultati za prethodnu godinu koja je bila veoma izazovna ali isto tako i uspješna.
Redovnoj aktivnosti prisustvovali su svi rukovodni i dugogodišnji radnici koji su prezentovali postignute rezultate svih organizacionih jedinica Upravi kompanije.