Godišnji menadžment kompanije Sector Security

Sector Security

U petak, 03. septembra 2021. godine, kompanija Sector Security održala je godišnji menadžment koji podrazumijeva analizu poslovanja kompanije u 2020. godini.

Redovnoj aktivnosti prisustvovali su svi rukovodni i dugogodišnji radnici, od nivoa direktora i zamjenika direktora PJ do generalnog direktora kompanije, koji su prezentovali postignute rezultate svih organizacionih jedinica Upravi kompanije.

Uvodnu riječ, zaključke i zadatke za naredni period iznijela je generalna direktorica kompanije gospođa Dragana Kosić. U zaključnom izlaganju pohvalila je rad kompanije u 2020. godini, koja je u periodu pandemije Covid 19 uspjela da zadži svoju lidersku poziciju na tržištu BiH, te uručila povelje najboljim poslovnicama i menadžerima, kao i zahvalnice ostalim poslovnim jedinicama na postignutim rezultatima.

Nastavili smo da radimo snažnije i jače, prateći ideje i vizije osnivača koje su postavljene prije 21. godine. Kompanija je imala značajne investicije u osnovna sredstva – vozila, opremu za rad, ulaganje u razvoj i uvođenje tehnoloških dostignuća i inovacija te edukaciju zaposlenih. Sector Security je jedna od malog broja kompanija koja je i 2020. godine dobila Sertifikat bonitetne izvrsnosti, što nas svrstava u sam vrh domaće privrede. Zasluge su stečene kroz godine veoma stabilnog rada i rasta, a koje sa sobom nose veliko zalaganje svih zaposlenih.