Integralna sigurnost i zaštita u finansijskim institucijama

Sector Security

Jedna u nizu stručnih konferencija na kojima je naša kompanija imala svog predstavnika je konferencija pod nazivom „Integralna sigurnost i zaštita u finansijskim institucijama“, održana je nedavno u Sarajevu.

Događaj je bio koncipiran u tri modula, a kroz koje je organizator nizom edukativnih predavanja i prezentacija te panel diskusijom pokušao ukazati na realnu problematiku zaštite finansijskih institucija u Bosni i Hercegovini iz različitih aspekata.

Predstavnik naše kompanije na ovoj konferenciji i učesnik jednog od modula bio je i doc.dr Željko Zorić, direktor Sektora fizičkog obezbjeđenja.