Konkurs za posao – Stručni saradnik za pravne poslove

Oglas za posao - STRUČNI SARADNIK ZA PRAVNE POSLOVE

„Sector Security“ d.o.o. Banja Luka, najveća domaća kompanija u oblasti privatne zaštite, raspisuje

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos s punim radnim vremenom

STRUČNI SARADNIK ZA PRAVNE POSLOVE

(m/ž)

za područje sjedišta društva

Broj izvršilaca ……………………………………… 1 (jedan)

Opis posla:

 • koordinira radom poslovnih jedinica u oblasti pravnih i opštih poslova,
 • sarađuje sa sektorima i poslovnim jedinicama u oblasti prava,
 • prati propise iz oblasti prava (zakon, seminari…),
 • izrađuje izvještaje i analize o aktivnostima Sektora za pravne i opšte poslove za potrebe Društva,
 • kontroliše izradu opštih i pojedinačnih pravnih akata u poslovnim jedinicama,
 • po nalogu direktora Sektora, a po ovlaštenju direktora Društva, zastupa društvo pred zvaničnim institucijama,
 • učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih pravnih akata Društva,
 • vodi evidenciju o aktuelnim sudskim sporovima Društva,
 • kontroliše i po potrebi izrađuje ugovore o pružanju usluga,
 • kontroliše i po potrebi izrađuje ugovore o radu,
 • kontroliše i po potrebi izrađuje ugovore s dobavljačima,
 • vodi brigu o potrebama za kancelarijskim materijalom, te sredstvima za rad neophodnim za Sektor,
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora Sektora,
 • za svoj rad odgovoran je direktoru Sektora.

Uslovi:

 • Visoka stručna sprema, završen pravni fakultet,
 • Iskustvo u pravnim poslovima sa trajanjem od najmanje dvije godine,
 • Vozačka dozvola „B“ kategorije,

Prijave dostaviti putem e-maila: zoran.brankovic@sectorsecurity.org; tamara.udovcic@sectorsecurity.org

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.