Nova Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj

3

Jedan od većih projekata na kojem učestvuje naša kompanije je izgradnja Nove Bolnice „Sveti apostol Luka“ u Doboju. Radi se o projektu bruto površine 28000 kvadratnih metara. Nova bolnica je projektovana da dugoročno opslužuje oko 330.000 stanovnika i raspolagaće sa ukupno 468 kreveta, te medicinskim specijalističkim službama, glavnim operacionim blokom sa operacionim salama, urgentnim centrom, dijagnostičkim centrom, dnevnom klinikom, onkološkom klinikom i drugo.

Na ovom projektu kompanija Sector Security učestvuje u konzorcijumu u kojem je kompanija “China Sinopharm International Corporation i Shan Xi Construction Investment Group Co.Ltd“ iz Кine, nosilac konzorcijuma i glavni izvođač. Naručilac posla je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Kompanija Sector Security učestvuje u dijelu projektovanja i izvođenja elektroinstalacija slabe struje. Ukupno se radi o osam sistema slabe struje: instalacije strukturne mreže sa pasivnom i aktivnom opremom, TV sistem, sistem vatrodojave, sistem evakuacijskog ozvučenja, sistem IP video nadzora, SOS poziv sestre, sistem evidencije radnog vremena i kontrola pristupa.