PANTELIJA DAVIDOVIĆ

Direktor Sektora nabavke i logistike

Rođen 1968. godine u Banjoj Luci. U kompaniji je od njenog osnivanja na pozicijama šefa Fizičkog obezbjeđenja, a kasnije menadžera za investicije. Nakon višegodišnjeg iskustva u državnim službama bezbjednosti, karijeru nastavlja u kompaniji Sector Security kao jedan od njenih prvih članova. Od septembra 2016. godine se nalazi na poziciji direktora Sektora nabavke i logistike.