Potpisan Ugovor o izvođenju elektroinstalaterskih radova slabe i jake struje na objektu u okviru novog graničnog prelaza Bratunac – Ljubovija

bratunac

Generalna direktorica kompanije „Sector Security“ Dragana Kosić i generalni direktor kompanije “Enikon – gradnja” Miroslav Lazarević – nosilac konzorcija, dana 13. 03. 2020.  godine, potpisali su Ugovor o izvođenju elektroinstalaterskih radova slabe i jake struje na objektu u okviru novog graničnog prelaza Bratunac – Ljubovija, čije je investitor Upava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Novi granični prelaz će biti buduća zajednička lokacija carinskih i policijskih organa Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, a radi se o međunarodnom graničnom prelazu na kojem će biti dozvoljen i promet roba koje podliježu inspekcijskom nadzoru.

Vrijednost projekta je 14 miliona  konvertibilnih maraka, a rok za završetak projekta je 365 dana od uvođenja u posao odnosno 2021. godina.