EUD / EUSR - Delegacija EU u BiH / Specijalni predstavnik EU u BiH

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini ustanovljena je u julu 1996. godine, tada pod nazivom Delegacija Evropske komisije. Nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora u decembru 2009. godine, njen naziv je promijenjen u Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. U skladu sa odlukom Savjeta Evropske unije iz jula 2011. godine, ovlašćenja i nadležnosti specijalnog predstavnika EU (EUSR) i šefa Delegacije Evropske unije obavlja jedna osoba. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini je jedna od 130 delegacija širom svijeta.

Kompanija Sector Security pruža 24 časa fizičku i tehničku zaštitu na objektu Delegacije Evropske Unije u Sarajevu, te brine o bezbjednosti svih zaposlenih radnika delegacije. Naša kompanija takođe pruža i VIP zaštitu ambasadora tokom različitih misija i posjeta unutar BiH.

Treba napomenuti da se na EUD objektu u Sarajevu, pored Delegacije Evropske Unije, nalaze i Ured Specijanog Predstavnika EU (EUSR), Njemačka ambasada (GE) te EU Info Centar (EUIC). Naši zaštitari koji su radnim mjestom raspoređeni direktno na zgradi EUD, pružaju usluge fizičke zaštite i ovim organizacijama.