Koncern Agram, Euroherc osiguranje

Euroherc osiguranje d.d. posluje od 1992. godine. Društvo je osnovano privatnim kapitalom, a osnivanje predstavlja temelj današnjeg Koncerna Agram. Sjedište Društva je u Sarajevu. 
U vremenu u kojem živimo, zaštiti sebe, svoju porodicu i imovinu kompleksna je i važna odgovornost. Kao ekspert u osiguranju i upravljanju rizicima, Euroherc je upravo bezbjednost poslovnog objekta u Banjoj Luci povjerio kompaniji Sector Security.

Kompanija Sector Security 24 časa pruža fizičku i tehničku zaštitu objekta Euroherc u Banjoj Luci, te omogućava bezbjedno kretanje i nesmetan rad svim ljudima koji borave u objektu. Tokom 2018. i 2019. godine, naša kompanija Sector Security, realizovala je izvođenje sistema slabe struje i sistema tehničke zaštite u poslovnoj zgradi. Isporučeni su i ugrađeni sledeći sistemi:

Galerija