GRANIČNI PRELAZ "BRATOLJUB"

Kompanija Sector Security je tokom 2020. godine potpisala ugovor sa kompanijom „Enikon gradnja“ o izvođenju elektroinstalaterskih radova slabe i jake struje na objektu u okviru novog graničnog prelaza Bratunac – Ljubovija, čije je investitor Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, a koji je zvanično pušten u rad.

Granični prelaz je izgrađen na kompleksu ukupne površne 30.000 m². Struktura i sadržaj konstrukcija visokogradnje u kompleksu graničnog prelaza usvojeni su tako da budu identični za obe države. Objekti, kojih ukupno ima 27, po namjeni grupisani su u funkcionalne cjeline:

a) putnički saobraćaj,

b) teretni saobraćaj,

c) tehnička postrojenja

Izvođač elektro faze na izgradnji kompletnog graničnog prelaza Bratunac – Ljubovija, prema glavnom projektu je kompanija Sector Security, što podrazumijeva:

  1. Projekat elektroenergetskih instalacija,
  2. Projekat trafostanice,
  3. Projekat vanjskog uređenja,
  4. Projekat telekomunikacionih instalacija,
  5. Projekat spoljne telekomunikacione infrastrukture,
  6. Sistem video nadzora,
  7. Sistem radio veze,
  8. Sistem vatrodojave,
  9. SOS sistem

Vrijednost projekta je 14 miliona konvertibilnih maraka, a novi granični prelaz će biti buduća zajednička lokacija carinskih i policijskih organa Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, jer radi se o međunarodnom graničnom prelazu na kojem će biti dozvoljen i promet roba koje podliježu inspekcijskom nadzoru.

Otvaranju je prisustvovao predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, predstavnici opština srednjeg Podrinja, političkog, privrednog i kulturnog života i veliki broj građana.