Benzinska stanica Ideal Petrol

Klimatske promjene su globalni problem koji se tiče boljeg života svih ljudi. Vjerujemo da je na svakom pojedincu i kompaniji da aktivno radi na smanjenju rizika koje stvaraju ovi izazovi. Osim mjera koje kao kompanija primjenjujemo u svom poslovanju, razvili smo mjere koje mogu implementirati i naši klijenti. Projekat uvođenja opreme i mjera energetske efikasnosti je sproveden na poslovnom objektu benzinske stanice Ideal Petrol u Banjoj Luci. Nakon izvršenih mjerenja od strane naših projektantskih timova slabe i jake struje donijeta je odluka da se energetska efikasnost uvede kroz korišćenje posebne LED rasvjete. Značajno je da industrijska, vanjska kao i dekorativna rasvjeta štede energiju, daju najviši stepen osvjetljenja, pomažu smanjenju troškova dok istovremeno stvaraju ugodan doživljaj za klijente. Naši tehničari i električari su izvršili ugradnju kompletnih elektroinstalacija jake i slabe struje tako što su obavili instalaciju uzemljivača, gromobrana, elektro galanterije, elektro ormara, agregatske stanice, računarsko telefonske mreže, vatrodojave, LED rasvjete, ambijentalnog ozvučenja i video – nadzor. Uvijek nam je važno da možemo na koncu velikog projekta obezbjediti kako sigurnost tako i efikasnost, istovremeno aktivno radeći na ublažavanju klimatskih promjena.

Galerija