Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Kardiohirurgija

Vlada Republike Srpske i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske poklonili su povjerenje kompaniji Sector Security za veliki i kompleksan projekat ugradnje elektroinstalacija jake i slabe struje na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, na odjelu Kardiohirurgije. Tokom 2019. godine stručnjaci kompanije Sector Security su projektovali i izvršili kompletno uvođenje opreme na savremenom odjelu Kardiohirurgije, na površini od 1500 m2, gdje se nalaze četiri operacione sale – grudna, vaskularna i dvije kardiohirurške sale, te prostorije za intenzivnu njegu i odjeljenje za prijem i zbrinjavanje pacijenata nakon operacije. Operacioni blok Kardiohirurgije izgrađen je po svjetskim standardima, sa najsavremenijim operacionim salama, instrumentarijumom i operacionim setovima.

Projekat je zahtjevao rad po izuzetno visokim standardima kako za opremu tako i za stručnjake koji su vršili ugradnju elektroinstalacija. Sve je moralo biti usklađeno sa najvišim standardima medicinske struke i kliničkog okruženja kao što je baktericidna oprema i standard CLEAN ROOM. Projekat je trajao više mjeseci i zahtijevao je izuzetan angažman i stručnost cjelokupnog tima inženjera, električara i tehničara kompanije.

Klijent je posebno zadovoljan uspješnom realizacijom projekta. Vodeći inženjeri jake struje Tanja Lubura i slabe struje Nikola Banjac su još jednom potvrdili spremnost da se kompanija nosi sa najvećim stručnim izazovima.

Osim toga, pokazali su još jednom kako komplementarnost različitih ekspertiza našim klijentima donosi direktan benefit. Nama je posebno drago sto će naš rad biti dio zdravstvene infrastrukture države i pružiti jedan mali, ali značajan, doprinos unapređenju ukupnog zdravstvenog sistema države.

Galerija