Kazneno - popravni zavod Banja Luka

Kazneno – popravni zavod Banja Luka, poznatiji kao „Tunjice“, je ustanova zatvorenog tipa u sastavu Ministarstva pravde Republike Srpske. Nadležnost Ustanove definisana je Zakonom o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske i podzakonskim propisima, a na sadašnjem lokalitetu smještena je od 1982. godine sa izgrađenim objektima Evropskih standarda, organizaciono i kadrovski osposobljena za kvalitetno izvršavanje povjerenih poslova i zadataka.

U 2018. godini naša kompanija učestvovala je u rekonstrukciji i modernizaciji vanjske rasvjete u okviru kompleksa Kazneno – popravnog zavoda Banja Luka.

U cilju poboljšanja uslova rada u sklopu cjelokupnog kompleksa izvedena je instalacija i montaža vanjske LED rasvjete koja noću omogućava sigurno i nesmetano obavljanje različitih aktivnosti.

Poseban akcenat stavljen je na energetsku efikasnost i u skladu sa tim ugrađena je visokokvalitetna LED rasvjeta koja daje najviši stepen osvjetljenja, visoku pouzdanost u otežanim uslovima rada, te ima dug životni vijek i znatno smanjuje troškove električne energije.