NLB Banka a.d. Banja Luka

Kompanija Sector Security je višegodišnji poslovni partner sa NLB Bankom, koja je potvrdila uspješnu saradnju sa našom kompanijom, povjerivši joj značajan projekat implementacije sistema tehničke zaštite – sistem video – nadzora za 41 lokaciju na prostoru Republike Srpske. Projekat je uspješno završen tokom 2019. godine. Isporučena je oprema proizvođača Dahua Technology. Svi sistemi su centralizovani u centrali banke sa sjedištem u Banjoj Luci odakle se vrši nadzor i upravljanje sistemom video nadzora.

Galerija