JU Osnovna škola „Srbija“, Pale

Obrazovanje kao ključ napretka daje nam sposobnost da ispravno sagledamo svijet oko sebe, da donosimo prave odluke i da na najbolji način iskoristimo šanse koje nam se pružaju. Zato je misija OŠ “Srbija” da učenicima daje snagu i mudrost da svojim odlukama promijene svijet na bolje. Kako bi bezbjednost u OŠ Srbija na Palama, u Istočnom Sarajevu, bila na najvišem nivou, naša kompanija realizovala je isporuku i ugradnju sistema IP video nadzora i video interfona u 2019. godini. Ugrađen je sistem IP video nadzora sa 52 kamere proizvođača Hikvision. Video nadzorom su pokrivene kompletne komunikacije unutar objekta kao i prostor oko objekta, što je veliki iskorak u prevenciji svih neželjenih događaja. Sigurnost u školama je uslov za kvalitetno obrazovanje.

Galerija