Stambeno poslovni objekti

Kompanija Sector Security vršila je projektovanje i izvođenje kompletnih elektroinstalacija jake i slabe struje na kompleksu stambeno poslovnih objekata u Banjoj Luci.

U sklopu objekata kao i vanjskog uređenja izveden je energetski priključak samih objekata od transformatorske stanice, uzemljivačka i gromobranska instalacija, kompletna LED rasvjeta, elektro galanterija, elektro ormari kao i agregatska stanica.

Poseban akcenat stavljen je na energetsku efikasnost samog objekta. U skladu sa tim ugrađena je visokokvalitetna LED rasvjeta, namjenjena za stambeni i poslovni dio. Takođe smo ugradili LED rasvjetu dekorativnog karaktera. Rasvjetna tijela daju najviši stepen osvjetljenja, pomažu smanjenju troškova električne energije ali stvaraju i pozitivno raspoloženje kod ljudi.

U dijelu elektroinstalacija slabe struje projektovani su i izvedeni video interfonski sistemi, sistemi strukturne mreže kao i vatrodojave.

Posebna pažnja usmjerena je na same podzemne garaže gdje su sistemi vatrodojave kao i detekcije CO gasa usklađeni sa svim zakonskim i tehničkim normama.

Galerija