RADOMIR BOJIĆ

Direktor Interne kontrole

Rođen 1968. godine u Banjoj Luci. Nakon višegodišnjeg radnog iskustva u državnim službama bezbjednosti na rukovodećim pozicijama, karijeru nastavlja u tek osnovanoj kompaniji Sector Security. Tokom 20 godina rada u kompaniji obavljao je niz važnih rukovodećih pozicija, među kojima su i direktor Funkcije fizičkog obezbjeđenja te direktor Funkcije obezbjeđenja banaka i pratnje vrijednosnih pošiljki. Više puta nagrađivan za veliki doprinos u radu kompanije. Trenutno obavlja dužnost direktora Interne kontrole.