TANJA LUBURA

Rukovodilac Službe za projektovanje i inženjering – jaka struja

Rođena 1985. godine u Sokocu. Zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike stekla 2009. godine. Tokom desetogodišnje karijere, a kao master elektrotehnike – oblast elektroenergetika, radila je projektovanje i izvođenje elektroinstalacija jake struje kao odgovorni projektant i izvođač te učestvovala u izradi prostorno planske dokumentacije u dijelu elektroinstalacija. Timu inženjera kompanije Sector Security se pridružila 2016. godine od kada rukovodi Službom za projektovanje i inženjering – jaka struja.