Vladimir Vekić – prvi radnik kompanije Sector Security

Vladimir Vekić - foto

U kompaniji Sector Security imamo izuzetno veliki broj koleginica i kolega koji su sa nama od samog osnivanja kompanije.

Upoznajte kolegu Vladimira Vekića, čovjeka koji je prije dvije decenije zasnovao radni odnos u našoj kompaniji koja danas zapošljava 1400 radnika na prostoru cijele BiH i ima više od 5000 klijenata.  

Davne 2001. godine kada je kompaniija imala svega 15-ak zaposlenih i tri objekta za čuvanje,  kolega Vladimir Vekić je, prilikom popunjavanja prvog radnog naloga, rekao kolegi koji je radio sa njim, da će Sector Security prerasti u najveću kompaniju u državi koja se bavi poslovima bezbjednosti. Vođen vizijom osnivača od samih početaka, Vladimir je svojim radom i posvećenosti poslu dao ogroman doprinos u razvoju kompanije zbog čega je više puta nagrađivan.

Vladimir Vekić  je angažovan na poslovima transporta novca, gdje zajedno sa svojim timom svakodnevno brine o bezbjednosti transporta vrijednosnih pošiljki. Imajući u vidu  ljudske, moralne i profesionalne kompetencije našeg kolege Vladimira, sigurnost naših klijenata i njihove imovine je zagarantovana. Ponosni smo na našu profesiju, a ponašamo se tako da zaslužimo poštovanje drugih.