Zaštita žiga kompanije Sector Security

Sector Security

Da kompanija Sector Security svoje poslovanje već dugi niz godina vodi po najvećim standardima poslovanja pokazuje i nedavno dobijeni dokument o zaštiti žiga kompanije. Ovim dokumentom su zvanični logo i slogan kompanije „Nama Vjeruju“ zavedeni kao intelektualno vlasništvo kompanije i samim tim cijeli uspješni poslovni model je zaštićen od svih potencijalnih zloupotreba te obmanjivanja korisnika naših usluga.

Kompanija je tokom dvije decenije razvoja i poslovanja prerasla iz lokalne bezbjednosne agencije u moćan tim eksperata širom BiH prepoznatljivog loga i slogana, kojem veliki broj klijenata pružaju povjerenje iz godine u godinu što kompaniji jasno pokazuje da svoje poslovanje obavlja na najbolji mogući način i bilježi dobre poslovne rezultate.

Postali smo siguran partner države i naših klijenata u prevenciji bezbjednosnih rizika, jer Nama Vjeruju!