ŽELJKO ZORIĆ

Direktor Sektora fizičkog obezbjeđenja

Rođen 1970. godine u Prijedoru. Prvi ciklus studija je završio 2012. godine na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Banja Luka gdje je stekao zvanje diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku. Drugi ciklus studija je završio 2013. godine na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Banja Luka i stekao zvanje magistar struke za bezbjednost i kriminalistiku. Doktorske studije je završio 2021. godine na Fakultetu za studije bezbjednosti, Univerzitet Educons u Sremskoj Kamenici i stekao zvanje doktor nauke bezbjednosti. Zaposlen je na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu u Banja Luci u zvanju višeg asistenta. Autor je više stručnih i naučnih radova iz oblasti bezbjednosti i kriminalistike. Nakon višegodišnjeg radnog iskustva u državnim službama bezbjednosti na rukovodećim pozicijama, karijeru nastavlja početkom 2017. godine u kompaniji Sector Security radeći kao rukovodilac Službe analitike za poslove procjene ugroženosti u poslovanju gotovim novcem i drugim vrijednostima. Od 2018. godine se nalazi na poziciji direktora Sektora fizičkog obezbjeđenja. Tokom karijere je više puta nagrađivan.