ZORAN BRANKOVIĆ

Zamjenik generalnog direktora

Rođen 1967. godine u Ključu. Nakon višegodišnjeg radnog iskustva u državnim službama bezbjednosti na rukovodećim pozicijama, karijeru nastavlja 2008. godine u kompaniji Sector Security. Kao diplomirani pravnik obavljao je niz važnih rukovodećih pozicija, među kojima je pozicija direktora Sektora pravnih i opštih poslova.

Više puta nagrađivan za veliki doprinos u radu kompanije. Član je nekoliko neformalnih udruženja građana. Trenutno obavlja dužnost zamjenika generalnog direktora.