II naučno – stručna konferencija sa međunarodnim učešćem “Zaštita kritične infrastrukture – obaveze država i mogućnosti privatnog sektora bezbjednosti”

2 (6)

Poštovani,

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da Istraživački centar Banja Luka i kompanija Sector Security iz Banje Luke organizuju II naučno-stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem na temu: „Zaštita kritične infrastrukture – obaveze država i mogućnosti privatnog sektora bezbjednosti“.

Konferencija će se održati 21. maja 2021.godine putem video live streaming platforme – Educor.

Link putem kojeg ćete moći pratiti konferenciju je: https://live.thinktankbl.org/.

Cilj konferencije jeste da ukaže na dostignute pravne standarde u Evropskoj uniji u ovoj oblasti, zatim na postojeći strateški i normativni okvir kojim se propisuje obaveza zaštite kritične infrastrukture u Bosni i Hercegovini i zemljama iz regiona, kao i da se ukaže na institucionalne kapacitete i mogućnosti privatnog sektora bezbjednosti na zaštiti kritične infrastrukture.