Standardi u poslovanju kompanije Sector Security

Sector Security

Visoki standardi poslovanja kompanije su potvrđeni brojnim sertifikatima i licencama, kako zaposlenih tako i kompanije kao cjeline. Sector Security je kompanija koja uvijek ulaže u procese unapređenja svog poslovanja, a u skladu sa zahtjevima tržišta, te uvođenjem integrisanog sistema kvaliteta standarda: ISO 9001; ISO/IEC 27001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001, potvrđujemo da su kvalitet i stručnost naši najveći atributi.

Posjedujemo Industrijsku sigurnosnu dozvolu najvišeg stepena tajnosti izdatu od strane Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine, 2019. godine, te smo prva agencija za obezbjeđenje lica i imovine u Bosni i Hercegovini koja je dobila dozvolu takve vrste i prošla sve bezbjednosne provjere koje je izvršilo Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine.

Dobitnik smo i sertifikata bonitetne izvrsnosti 2021. godine, koji je potvrda dugogodišnjeg sistemskog i kvalitetnog rada što našu kompaniju svrstava u sam vrh domaće privrede. Kompanija Sector Security je, između ostalog, član Američke trgovačke komore u BiH (AmCham BiH).

Naša politika funkcioniše u skladu sa duhom međunarodnih normi, zakona i etičkih standarda. Naglašavamo da sve poslove obavljamo u skladu sa Zakonom o agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti (Službeni glasnik RS br. 04/12), Zakonom o agencijama za zaštitu ljudi i imovine (Službene novine FBIH br. 78/08, 67/13), Zakonom za osiguranje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti Brčko Distrikta (Službeni glasnik Brčko Distrikta br. 27/04, 15/05, 37/05) te drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

Za vrhunsku uslugu klijentima zadužen je naš stručni tim, koga čine:

 • Eksperti korporativne bezbjednosti i fizičke zaštite
 • Security menadžeri sa iskustvom u različitim industrijama
 • CCTV operateri obučeni za rad na savremenim softverskim platformama
 • Tehnička lica za projektovanje, izvođenje radova i ugradnju opreme

Posjedujemo sve neophodne licence za projektovanje i izvođenje radova:

 • Licenca za izvođenje – instalacije jake struje i elektroenergetskih postrojenja
 • Licenca za izvođenje – instalacije slabe struje, telekomunikacija i automatike
 • Licenca za izradu tehničke dokumentacije – instalacije jake struje i elektroenergetskih postrojenja
 • Licenca za izradu tehničke dokumentacije – instalacije slabe struje, telekomunikacija i automatike
 • Licenca za obavljanje djelatnosti izrade elektro dijela projekta (jaka i slaba struja)
 • Licenca za obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine)
 • Rješenja za obavljanje djelatnosti projektovanja i građenja za instalacije za jaku i slabu struju izdata od strane Vlade Brčko distrikta BiH

Pored prethodno navedenih, u postupku smo dobijanja još nekoliko sertifikata i standarda.