Edukacija uvijek i stalno – novi sertifikati

Sector Security

Industrija bezbjednosti se razvija galopirajućom brzinom, a kompanija Sector Security ne zaostaje. Klijenti zahtjevaju sve sofisticiranije usluge i podršku, te samo kompanije koje imaju adekvatno znanje i iskustvo mogu pratiti te zahtjeve. Tokom poslednjeg kvartala 2019. godine održano je nekoliko internih i eksternih edukacija za inženjersko-tehničke stručnjake naše kompanije.

Posebno se izdvaja obuka i novi sertifikat za naše kolege stečen u Beču, u
naprednoj obuci za sisteme kompanije LST za detekciju opasnosti kao što je vatrodojava. Kolege su savladale obuku za programiranje centralnih uređaja PARSOFT te rad sa aplikacijom za monitoring i upravljanje REACT. Osim toga je dio našeg inženjerskog tima pohadjao obuku kompanije Milestone na otvorenim platformama za IP video menadžment (VMS) i stekli su Milestone Certified Integration Technician – MCIT sertifikat. Edukativni skupovi u Rijeci, Beogradu i Banjoj Luci na temu digitalne transformacije i smart city koncepta su sada već deo trajne edukacije u ovoj oblasti koje prolaze stručnjaci naše kompanije u oblasti tehničke i fizičke bezbjednosti kao i opšteg menadžmenta.